Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝ 17։3=5(2մն․)

            Ստուգում    
  1 7 3     3×5+2=15+2=17  
    1 5 5        
      2          
                 
                 
                 
                 

 

48:7=

                         
  4 8 7           Ստուգում՝ 6×7+6=48  
    4 2 6                
      6                  
                         
                         
                         
                         

 

 

 

 

35:2=

                         
  3 5 2           Ստուգում՝ 17х2+1=35  
    2   1 7              
  1 5                  
    1 4                  
      1                  
                         
                         

43:7=

                         
  4 3 7           Ստուգում՝ 6×7+1==43  
    4 2 6                
      1                  
                         
                         
                         
                         

59:7=

                         
  5 9 7           Ստուգում՝ 8×7+3=59  
    5 6 8                
      3                  
                         
                         
                         
                         

 

 

 

67:13=

                         
  6 7 1 3         Ստուգում՝ 5×13+2=67  
    6 5 5                
      2                  
                         
                         
                         
                         

 

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

2․ Կատարեք տրված բաժանումները: 

 

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 704:10=700(4մն.)
 • 601:10=600(1մն.)
 • 760:100=7(60մն.)
 • 940:100=9(40մն.)
 • 9701:1000=9(701մն.)
 • 5604:1000=5(604մն.)

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

835:4=

                           
  8 3 5 4           Ստուգում՝ 208×4+3=835  
    8     2 0 8            
  3 5                  
      3 2                  
        3                  
                           
                           

820:7=

                           
  8 2 0 7           Ստուգում՝ 117×7+1=820  
    7     1 1 7            
  1 2                    
      7                    
      5 0                  
      4 9                  
        1                  
                           

 

940:13=

                           
  9 4 0 1 3         Ստուգում՝ 72×13+4=940  
    9 1   7 2              
  3 0                  
      2 6                  
        4                  
                           

537:6=

 

 

                           
  5 3 7 6           Ստուգում՝ 89×6+3=534+3=537  
    4 8   8 9              
  5 7                  
      5 4                  
        3                  
                           
 1. Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311

 

                  Ստուգում՝                  
+       4 5 8 7 1     5 8 1 8 2    
        1 2 3 1 1       1 2 3 1 1    
        5 8 1 8 2       4 5 8 7 1    
                                     
                                     
                                     
                                     

 

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497

 

                  Ստուգում՝                  
      7 8 4 1 1     + 7 4 9 1 4    
          3 4 9 7         3 4 9 7    
        7 4 9 1 4       7 8 4 1 1    
                                     
                                     
                                     
                                     

 

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

 

123×8=

                  Ստուգում՝                  
x 1 2 3             9 8 4 8        
      8               8     1 2 3    
  9 8 4             1 8            
                      1 6            
                      2 4          
                        2 4          
                          0          
                                     
                                     

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

844:4=

                  Ստուգում՝                
8 4 4 4           X 2 1 1        
  8     2 1 1             4        
0 4                 8 4 4        
    4                              
  0 4                            
      4                            
      0                            
                                   

 

Անտառգծիդա

Մեծությամբ 5 է: Գրեթե ամբողջությամբ սառցապատ է: Այստեղ պետություններ չկան: Ամենացուրտ և քամոտ մայրցամաքն է: Հարավային բևեռը Անտարկտիդայում  է, իսկ հյուսիսայինը՝Արկտիկայում : Դրանք երկրագնդի հակադիր կողմերում են:

Ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի, Հնդկական օվկիանոսի և Խաղաղ  օվկիանոսի ջրերով, որոնք մշտապես ծածկված են լողացող սառցալեռներով (այսբերգներով):
Անտարկտիդան ծածկված  է 3 կմ հաստությամբ սառույցով։ Այստեղ բուսականություն չկա, դրա համար էլ Անտարկտիդայում բնակվող կենդանիները սնվում են ծովային բույսերով և կենդանիներով։

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է տասը մարզի: Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և նրանց վարչական կենտրոններն են`

 

Մարզը մարզկենտրոնը

 

Արագածոտն — Աշտարակ

 

Արարատ -Արտաշատ

 

Արմավիր -Արմավիր

 

Գեղարքունիք- Գավառ

 

Լոռի -Վանաձոր

 

Կոտայք- Հրազդան

 

Շիրակ- Գյումրի

 

Սյունիք- Կապան

 

 • Վայոց ձոր -Եղեգնաձոր

 

Տավուշ -Իջևան

Մաթեմատիկա

2 Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 5418-333+444=5523 5529:3=1843 1843+333=2176  1843-444=1399  Պատ՝1843,2176,1399

3 Տատիկը գուլպաներ գործելու համար օգտագործեց 140մ թել՝ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գույների։ Կապույտը 25մ-ով երկար էր կարմիրից։ Սպիտակը 14մ-ով կարճ էր կարմիրից։ Յուրաքանչյուր գույնից քանի՞ մետր թել է օգտագործել տատիկը։ 140-25+14=129  29:3=43 43+28=68 43-14=29 Պատ՝43,68,29

4 Երեք թվերի գումարը 3456 է։ Առաջին թիվը 345-ով մեծ է երկրորդից, իսկ երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։3456-345+612=3723  3723:3=1241 1241+345=1586 1241-612-629 Պատ՝1241,1586,629

5 Երեք պարկերում կա 135կգ ցորեն։ Առաջինում կա 15կգ-ով ավելի, քան երկրորդում , իսկ երրորդում՝ 12կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն ցորեն կա յուրաքանչյուր պարկում։135-15+12=132  132:3=44 44+15=59 44-12=32 Պատ՝132, 44,59,32

 

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 37265:257=145

Սյունակաձև

    3 7 2 6 5 2 5 7      
      2 5 7     1 4 5      
    1 1 5 6            
      1 0 2 8              
      1 2 8 5            
        1 2 8 5            
              0            
                           

 

Ստուգում՝

        x 1 4 5          
          2 5 7          
      + 1 0 1 5          
        7 2 5            
      2 9 0              
      3 7 2 6 5          
                         
                         

 

20374:122=

Սյունակաձև

 

    2 0 3 7 4 1 2 2      
      1 2 2     1 6 7      
    8 1 7              
      7 3 2                
    8 5 4                
      8 5 4                
          0              
                           

 

Ստուգում՝

        x 1 6 7          
          1 2 2          
      +   3 3 4          
        3 3 4            
      1 6 7              
      2 0 3 7 4          
                         
                         

 

1960:140=

Սյունակաձև

      1 9 6 0 1 4 0      
        1 4 0 1 4        
        5 6 0            
          5 6 0            
            0            
                           
                           
                           

Ստուգում՝

        x 1 4 0          
            1 4          
      +   5 6 0          
          1 4 0          
        1 9 6 0          
                         
                         
                         

 

17025:681=

Սյունակաձև

    1 7 0 2 5 6 8 1      
      1 3 6 2 2 5        
      3 4 0 5            
        3 4 0 5            
            0            
                           
                           
                           

 

Ստուգում՝

        x 6 8 1          
            2 5          
      + 3 4 0 5          
      1 3 6 2            
      1 7 0 2 5          
                         
                         
                         

27861:251=

Սյունակաձև

    2 7 8 6 1 2 5 1      
      2 5 1     1 1 1      
    2 7 6            
        2 5 1              
      2 5 1              
        2 5 1              
            0            
                           

 

Ստուգում՝

        x 2 5 1          
          1 1 1          
      +   2 5 1          
        2 5 1            
      2 5 1              
      2 7 8 6 1          
                         
                         

 

2․ Կատարի՛ր գործողությունները

148+568

 

    + 1 4 8       ստ․       7 1 6      
      5 6 8                 5 6 8      
      7 1 6                 1 4 8      
                                       
                                       
                                       

 

2147+3141

 

  + 2 1 4 7       ստ․     5 2 8 8      
    3 1 4 1               3 1 4 1      
    5 2 8 8               2 1 4 7      
                                       
                                       
                                       

 

231-121

 

    2 3 1       ստ․       + 1 1 0      
      1 2 1                 1 2 1      
      1 1 0                 2 3 1      
                                       
                                       
                                       

 

1421-951

 

  1 4 2 1       ստ․       + 4 7 0      
      9 5 1                 9 5 1      
      4 7 0               1 4 2 1      
                                       
                                       
                                       

 

5823

 

                                       
          5 8                          
          2 3                          
      + 1 7 4                          
      1 1 6                            
      1 3 3 4                          
                                       
                                       

 

65823

 

                                       
        6 5 8                          
          2 3                          
    + 1 9 7 6                          
        1 3 1 6                        
        3 2 9 2                        
                                       
                                       

 

 

Տնային առաջադրանք

 

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

 

3888:324=

Սյունակաձև

      3 8 8 8 3 2 4      
        3 2 4 1 2        
      6 4 8            
          6 4 8            
          0 0 0            
                           
                           
                           

 

Ստուգում՝

        x 3 2 4          
            1 2          
      +   6 4 8          
        3 2 4            
        3 8 8 8          
                         
                         
                         

 

13083:623=

Սյունակաձև

    1 3 0 8 3 6 2 3      
      1 2 4 6 2 1        
      6 2 3            
          6 2 3            
              0            
                           
                           
                           

Ստուգում՝

        x 6 2 3          
            2 1          
      +   6 2 3          
      1 2 4 6            
      1 3 0 8 3          
                         
                         
                         

 

3586:326=

Սյունակաձև

      3 5 8 6 3 2 6      
        3 2 6 1 1        
        3 2 6            
          3 2 6            
            0            
                           
                           
                           

 

Ստուգում՝

        x 3 2 6          
            1 1          
      +   3 2 6          
        3 2 6            
        3 5 8 6          
                         
                         
                         

 

2․ Կատարի՛ր գործողությունները

349+485=834

 

    + 3 4 9       ստ․       8 3 4      
      4 8 5                 4 8 5      
      8 3 4                 3 4 9      
                                       
                                       
                                       

 

452-222

 

    4 5 2       ստ․       + 2 3 0      
      2 2 2                 2 2 2      
      2 3 0                 4 5 2      
                                       
                                       
                                       

 

31214

 

                                       
      X 3 1 2                          
          1 4                          
    + 1 2 4 8                          
      3 1 2 8                          
      4 3 7 6                          
                                       
                                       

 

Մայրենի

 

2.Հարցեր և առաջադրանք

 1. Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Մշուշների շղարշի տակ… թաքնվել է

          Ամպը լեզուն կուլ է տվել… չիկարողանում գոռալ

          Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել… մտածում է ձյուն բերի

 1. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: քամու ձեռքերն անհամարձակ
 2. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:որոտալ-ահեղ ձայներ
 3. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում, մոխրագույն,սպիտակ

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:քամու ,տերևների,

Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 696:12=58

Սյունակաձև

  6 9 6 1 2          
    6 0 5 8          
    9 6              
      9 6              
        0              
                       
                       

 

Ստուգում

                       
      x   5 8          
        1 2          
      + 1 1 6          
        5 8            
        6 9 6          
                       

 

 

 

 

 

300:15

Սյունակաձև

                         
    3 0 0 1 5          
      6 0 5 8          
        9 6              
        9 6              
          0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      x 5 8              
        1 5              
  +     2 9 0            
          5 8            
        3 4 8            
                         
                         

 

672:16

Սյունակաձև

                         
    6 7 2 1 6          
      6 4 4 2          
      3 2              
        3 2              
          0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      x 4 2              
        1 6              
  +     2 5  2            
        4 2              
        6 7 2            
                         
                         

 

990:45=

Սյունակաձև

                         
    9 9 0 4 5          
      9 0 2 2          
      9 0              
        9 0              
          0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      X 4 5              
        2 2              
  +     9 0              
      9 0                
      9 9 0            
                         
                         

 

1518:22=

Սյունակաձև

                         
  1 5 1 8 2 2          
    1 3 2 6 9          
    1 9 8              
      1 9 8              
        0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      x   6 9            
          2 2            
  +     1 3 8            
      1 3 8              
      1 5 1 8            
                         
                         

 

 

2805:85=

Սյունակաձև

                         
  2 8 0 5 8 5          
    2 5 5 3 3          
    2 5 5              
      2 5 5              
        0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      X   8 5            
          3 3            
  +     2 5  5            
      2 5 5              
      2 8 0 5            
                         
                         

 

 1. Թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

4567=4000+500+60+7=4×1000+5×100+6×10+7×1

87689=80000+7000+600+80+9=8×10000+7×1000+6×100+8×10+9×1

65089=60000+5000+80+9=6×10000+5×1000+8×10+9×1

45625=40000+5000+600+20+5=4×10000+5×1000+6×100+2×10+5×1

90985=90000+900+80+5=9×10000+9×100+8×10+5×1

874589=800000+70000+4000+500+80+9=8×100000+7×10000+4×000+5×100+8×10+9×1

456980=400000+50000+6000+900+80=4×100000+5×10000+6×1000+9×100+8×1

 

Տնային առաջադրանք

 

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

938:14=

Սյունակաձև

                         
    9 3 8 1 4          
      8 4 6 7          
      9 8              
        9 8              
          0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      x   6 7            
          1 4            
  +     2 6 8            
        6 7              
        9 3 8            
                         
                         

 

1862:98=

 

Սյունակաձև

                         
  1 8 6 2 9 8          
      9 8 1 9          
    8 8 2              
      8 8 2              
        0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      x   9 8            
          1 9            
  +     8 8  2            
        9 8              
      1 8 6 2            
                         
                         

 

8673:59=

Սյունակաձև

                         
  8 6 7 3 5 9          
    5 9   1 4 7        
  2 7 7                
    2 3 6                
      4 1 3              
      4 1 3              
        0              
                         

 

Ստուգում՝

                         
      X 1 4 7            
          5 9            
  +   1 3 2 3            
      7 3 5              
      8 6 7 3            
                         
                         

 

 1. Թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

34759=30000+4000+700+50+9=3×10000+4×1000+7×100+5×10+9×1

4563=4000+500+60+3=4×1000+5×100+6×10+3×1

4693=4000+600+90+3=4×1000+6×100+9×10+3×1

5096=5000+90+6=5×1000+9×10+6×1

24891=20000+4000+800+90+1=2×10000+4×1000+8×100+9×10+1×1Վ

Դսարանում

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե:

 
  Կարդում  եմ,  երգում  ես,    ամենա էժան,  խաղացել  են, էկրան
խաղացել  ենք,  Էջմիածին,  մանրէ, ամենաերկար, տասներկու, վայրէջք,  տեսել  եք:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ո:
 
Ոսկեզօծվել,   ովքեր,   որդի,  օդաչու,   ոսկի, տնօրեն,  այսօր,  արջաորս,  ով,  մեղմօրոր,   քնքշորեն,  անօգնական:
3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, տերև, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:
Քնքշորեն գալիս էր աշունը: Ծառերի տերևները ոսկեզօծվել էին, քամին մեղմօրոր դիպչում էր նրանց : Տերևները  վայրէջք էին կատարում հողի վրա ան է անալով և դառնալով օգտակար հումոս հետագա սերընդի համար:

մայրենի

  1. Գրի՛ր քամի -Հողմ, Բոց-կրակ,
  2. ոսկեզօծ- Ոսկեպատ   բառերի հոմանիշները:
 1. Գրի՛ր մեծահարուստ-Աղքատ, տեր-ծառա, ծով-Ցամաք  բառերի հականիշները:
 2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը և գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա: Ոսկեզօծվել-  10 տառ 11 հնչյուն,  տերև- 4 տառ 5 հնչյուն, ոսկի-4 տառ 5 հնչյուն, ծով-3 տառ   3 հնչյուն,   բոց-3 տառ 3 հնչյուն

Աֆրիկա

 

Մեծությամբ 2-րդ  մայրցամաքն  է:  Նրա ազգաբնակչությունը կազմում է հարյուրավոր բնիկ ցեղեր՝ իրենց բազմազան մշակույթով։ Աֆրիկան ամենատաք մայրցամաքն է, որտեղ 53 պետություն կա։ Այստեղ է գտնվում աշխարհի ամենամեծ անապատը՝ Սահարան, և ամենաերկար գետը՝ Նեղոսը:

Աֆրիկյան սավաննաներում բնակվում են ռնգեղջյուր, ընձուղտ, զեբր ու բորենի, կենդանիների արքան՝ առյուծը և ցամաքային ամենախոշոր կենդանին՝ աֆրիկյան փիղը: Հասարակածային խոնավ անտառներում՝ ջունգլիներում հազարավոր կենդանիներ ու թռչուններ կան: Գետերում ու լճերում պատսպարված են կոկորդիլոսներն ու գետաձիերը:

Այս մայրցամաքը  Աֆրիկա են անվանել հին հռոմեացիները՝ տեղաբնիկ «աֆարիկ» ցեղի անունով: Ըստ զբաղեցրած տարածքի՝ Աֆրիկան երկրագնդի երկրորդ մայրցամաքն է՝ Եվրասիայից հետո: Դեռևս մեր թվարկությունից շատ դարեր առաջ Աֆրիկայի հյուսիսային ափերն են այցելել փյունիկեցիները, հին հռոմեացիները, հին հույները: Ոսկի, փղոսկր և թանկարժեք փայտանյութ հայթայթելու համար եգիպտական փարավոնները արշավախմբեր են ուղարկել՝ դեպի Նեղոս գետի վերին հոսանքները: